PROPOZICIJE TEKMOVANJA

4. TEKMOVANJE LEON PFEIFER ZA MLADE VIOLINISTE DO 17 LET
od 25. do 26. novembra 2016

Tekmovanje bo razdeljeno v naslednje kategorije:
1. kategorija: do 9 let (letnik 2007 ali mlajši)
2. kategorija: do 11 let (letnik 2005 ali mlajši)
3. kategorija: do 13 let (letnik 2003 ali mljaši)
4. kategorija: do 15 let (letnik 2001 ali mlajši)
5. kategorija: do 17 let (letnik 1999 ali mlajši)

Alert Obvezne skladbe so na vpogled za vsako kategorijo - povezave so obarvane z rdečo.
Na tekmovanju je potrebno igrati iz originalnih not (klavirska spremljava) , ki jih bo mogoče kupiti pri DSS-ju od 6.10.2016 dalje.
Za nakup obveznih skladb kontaktirajte direktno sedež Društva slovenskih skladateljev. Lahko jim pošljete mail na: arhiv@dss.si ali pokličete gospo Tjašo Primc na 01/241 56 68.

Propozicije:
I. kategorija:
- obvezna skladba: T. Merhar - Violina na potovanju
- etuda po lastnem izboru
- 1. ali 2. in 3. stavek koncerta, concertina ali variacije po lastnem izboru.
Skupna minutaža do 9 minut.

II. kategorija:
- obvezna skladba: A. Černe - Balada / A. Černe - Balada - vln
- etuda po lastnem izboru
- 1. ali 2. in 3. stavek koncerta, concertina ali variacije po lastnem izboru.
Skupna minutaža do 11 minut.

III. kategorija:
- obvezna skladba: D. Jakšič - Intermezzo / D. Jakšič - Intermezzo - vln
- etuda po lastnem izboru
- 1. ali 2. in 3. stavek koncerta, Concertina ali variacije po lastnem izboru.
Skupna minutaža do 13 minut.

IV. kategorija:
- obvezna skladba: L. Firšt - Preludij in igra / L. Firšt - Preludij in igra - vln
- etuda po lastnem izboru
- 1. ali 2. in 3. stavek koncerta, Concertina ali variacije po lastnem izboru.
Skupna minutaža do 15 minut.

V. kategorija:
- obvezna skladba: I. Kocen - Hladen dež / I. Kocen - Hladen dež - vln
  »V predzadnjem taktu gre za portamento (torej zvezno, z vsemi vmesnimi tonskimi višinami),
  brez definirane končne tonske višine. » razlaga gospoda Kocena.
- etuda po lastnem izboru iz zbirke Rode, Dont op. 35, Dancla ali podobne težavnostne stopnje
- J. S. Bach: en stavek iz solo sonate ali solo partite
- 1. ali 2. in 3. stavek koncerta,
Skupna minutaža do 20 minut.

Možnost udeležbe: Slovenski državljani (tudi tisti, ki študirajo v tujini) in učenci, ki obiskujejo slovenske glasbene šole.

Žirija:
Volodja Balžalorsky, predsednik žirije
Vera Belič
Janez Podlesek
Študenti, ki so napisali obvezne skladbe:
Teja Merhar (za 1. kategorijo)
Anej Černe (za 2. kategorijo)
Dominik Jakšič (za 3. kategorijo)
Leon Firšt (za 4. kategorijo)
Iztok Kocen (za 5. kategorijo)

Dodatne informacije lahko dobite pri ravnateljici OE glasbena šola Konservatorija za galsbo in balet Ljubljana
Poloni Češarek. polona.cesarek@kgbl.si