23. - 26. NOVEMBER 2022


Kategorije tekmovanja:

1. starost do 9 let (letnik 2013 ali mlajši)
2. starost do 11 let (letnik 2011 ali mlajši)
3. starost do 13 let (letnik 2009 ali mlajši)
4. starost do 15 let (letnik 2007 ali mlajši)

Rok prijave 24. oktober 2022.

Spored E - Prijava

Dodatne informacije:
Betka Bizjak Kotnik, predsednica organizacijskega odbora
E – pošta: betka.bizjak.kotnik@kgbl.si / T. 059 074 302
Uroš Bičanin, vodja tekmovanja
E – pošta: uros.bicanin@kgbl.si