TEKMOVANJE LETA 2010

____________________________________________________
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA
Petek, 18. junija 2010


KATEGORIJA: I.
MAŠA STOPAR
roj.: 19. 10. 2002
GŠ Koper, podružnica Izola
učiteljica: prof. Sonja Horvat
pri klavirju: Lada Kos
1. NAGRADA
Posebna nagrada za najboljšo izvedbo obvezne skladbe

VAL JELENSKI
roj.: 20. 9. 2002
GŠ Radeče
učiteljica: prof. Maja Glavač
pri klavirju: Dejan Jakšič
2. NAGRADA

GAŠPER KASTELIC
roj.: 11. 9. 2001
GŠ Grosuplje
učiteljica: prof. Polona Udovič
pri klavirju: Kristina Arnič
3. NAGRADA

____________________________________________________
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA
Petek, 18. junija 2010


KATEGORIJA: II.
EVA VREČKO
roj.: 18. 4. 2000
GŠ »Skladateljev Ipavcev« Šentjur
učiteljica: prof. Elizabeta Rauter
pri klavirju: Mojca Kranjc
1. NAGRADA
Posebna nagrada za najboljšo izvedbo obvezne skladbe

ERIS ŠKER
roj.: 9. 8. 2000
GŠ Koper, podružnica Izola
učiteljica: prof. Sonja Horvat
pri klavirju: Lada Kos
2. NAGRADA

ELA KRSTIĆ
roj.: 29. 10. 2000
GŠ Vič
učiteljica: prof. Lidija Grkman
pri klavirju: Irina Milivojević
3. NAGRADA

____________________________________________________
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA
Sobota, 19. junija 2010


KATEGORIJA: III.
HANA FEGUŠ
roj.: 1. 7. 1997
SGBŠ Maribor
učiteljica: prof. Vesna Čobal
pri klavirju: Otmar Plavčak
1. NAGRADA
Posebna nagrada za najboljšo izvedbo obvezne skladbe

MATEJA ULAGA
roj.: 22. 8. 1997
GŠ Radeče, PGŠ Laško
učiteljica: prof. Maja Glavač
pri klavirju: Dejan Jakšič
2. NAGRADA

ELA MORI
roj.: 28. 8. 1998
GŠ Franca Šturma
učiteljica: prof. Alenka Semeja
pri klavirju: Sara Slatinek
3. NAGRADA

____________________________________________________

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA
Sobota, 19. junija 2010

KATEGORIJA: IV
PETRA HERIČ
roj.: 28. 1. 1996
GŠ Vrhnika
učiteljica: prof. Nastja Cajhen
pri klavirju: Kaja Lojevec
1. NAGRADA

MAJA HORVAT
roj.: 29. 5. 1996
GŠ Jesenice
učiteljica: prof. Blanka Piotrovska
pri klavirju: Miha Nagode
2. NAGRADA
Posebna nagrada za najboljšo izvedbo obvezne skladbe

VERONICA SNOJ
roj.: 5. 3. 1996
GŠ v Zavodu Sv. Stanislava
učitelj: prof. Drago Arko
pri klavirju: Nadja Vodišek
3. NAGRADA

____________________________________________________

PODELITEV NAGRAD

I: KATEGORIJA - MEDALJE DOBIJO:
RASTA LOŠTREK
SEBASTIAN PLAZNIK
TADEJA POLJŠAK

POSEBNE NAGRADE:
Stojalo poklanja trgovina Paganini dobi RASTA LOŠTREK
Posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe in arhivno snemanje dobi MAŠA STOPAR
Nastop v Tv oddaji 11. Šola konec oktobra – MAŠA STOPAR
Nagrada GML: nastop na koncertu nagrajencev tega tekmovanja 11. 10. 2010 na magistratu – MAŠA STOPAR

PODELITEV NAGRAD:
III. Nagrado prejme: GAŠPER KASTELIC
II. nagrado prejme: VAL JELENSKI
I. nagrado prejme: MAŠA STOPAR

LIDIJA PFEIFER PODELI NAGRADO: MAŠA STOPAR

II. KATEGORIJA - MEDALJE DOBIJO:
ANA BLAŽEVIČ ARKO
KRISTINA KNEZ
NEŽA NAHTIGAL

POSEBNE NAGRADE:
Stojalo poklanja trgovina Paganini dobi NEŽA NAHTIGAL
Daniel Musek – ožimljanje: prejme ANA BLAŽEVIČ ARKO
Posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe in arhivno snemanje dobi EVA VREČKO
Nagrada GML: nastop na koncertu nagrajencev tega tekmovanja 11. 10. 2010 na magistratu – EVA VREČKO

PODELITEV NAGRAD:
III. Nagrado prejme: ELA KRSTIĆ
II. nagrado prejme: ERIS ŠKER
I. nagrado prejme: EVA VREČKO