ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

ORGANIZATOR
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska 12

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Polona Češarek, prof., predsednica
Armin Sešek, prof.
Nina Zalokar Venier, prof.
Uroš Bičanin, prof.
Marko Hvala, prof.

SEDEŽ TEKMOVANJA
Konservatorij za glasbo in balet, Ižanska 12, 1000 Ljubljana
Tel: 05 9074 300
Fax: 05 9074 304
E-pošta: info@kgbl.si

VODJA TEKMOVANJA
Nina Zalokar Venier, prof.

SVET TEKMOVANJA
Dejan Prešiček, prof.
Franci Rizmal, prof.
Lidija Pfeifer, prof.

TISKOVINE IN INTERNET
Friderik King