ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

ORGANIZATOR
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, OE Glasbena šola, Vegova 7

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Betka Bizjak Kotnik, prof., predsednica,
Nina Zalokar, prof.,
Armin Sešek, prof.,
Uroš Bičanin, prof.,
Vid Sajovic, prof.

SEDEŽ TEKMOVANJA
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, OE Glasbena šola, Vegova 7
Tel.: 05 90 74 380
E-pošta: glasbena.sola@kgbl.si

VODJA TEKMOVANJA
Nina Zalokar, prof.

SVET TEKMOVANJA:
Polona Češarek, prof.,
Lidija Pfeifer, prof.,
Franci Rizmal, prof.

TISKOVINE IN INTERNET
Friderik King