ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

ORGANIZATOR
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, OE Glasbena šola, Vegova 7

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Betka Bizjak Kotnik, prof. predsednica,
Nina Zalokar, prof.,
Armin Sešek, prof.,
Uroš Bičanin, prof.,
Vid Sajovic, prof.
Barbara Grahor Vovk, prof.

SEDEŽ TEKMOVANJA
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljan OE Glasbena šola, Vegova 7
Tel.: 05 90 74 380
E-pošta: glasbena.sola@kgbl.si

VODJA TEKMOVANJA
Uroš Bičanin, prof.

SVET TEKMOVANJA:
Polona Češarek, prof.,
Lidija Pfeifer, prof.,
Nenad Firšt, prof.

TISKOVINE IN INTERNET
Friderik King